Deze website gebruikt cookies.
*

Reglement

Cees Franken Driebandentoernooi
Reglement Kampioenschap Prinsenbeek 2022

 

Datum driebandenkampioenschap en aanvangstijdstippen
Het kampioenschap wordt gehouden op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 in sport- en welzijnscentrum De Drie Linden, Heisprong 15, 4841NA Prinsenbeek.
Vrijdagmiddag : locatie Jumbo Miegielsen-zaal; aanvang 16.00 uur
Zaterdag : locatie Jumbo Miegielsen-zaal; aanvang 10.00 uur.
Zondag : locatie Jumbo Miegielsen-zaal; aanvang 10.00 uur.

 

Inschrijving en sluitingsdatum
Inschrijving voor het toernooi is mogelijk voor biljartliefhebbers wonend in Prinsenbeek en/of spelend bij een Prinsenbeekse biljartvereniging. Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk via een inschrijfformulier dat via deze klink te verkrijgen is of op het inschrijf- én inleveradres bij: Peter van Houten, Schoolstraat 48, 4841 XE Prinsenbeek, tel. 06 – 28 55 94 35.

 

De inschrijving sluit op zaterdag 17 september!

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per persoon en dient bij inschrijving te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL93 RABO 0142 5983 72 t.n.v. T. Sprenkels te Prinsenbeek, onder vermelding van “DBKP2022 + uw naam”.

 

Loting voorronde en wedstrijdindeling
De loting voor de indeling van de wedstrijden in de voorronde vindt vooraf door de wedstrijdleiding plaats. Het betreft hier een vrije loting met dien verstande dat twee spelers maximaal slechts één keer tegen elkaar kunnen uitkomen in de voorronde. De uitslag van de loting en tijdsindeling van de wedstrijden in de voorronde zullen vanaf zondag 10 oktober bekend worden gemaakt via een wedstrijdschema dat is in te zien in sport- en welzijnscentrum café De Drie Linden, café Marktzicht, gemeenschapscentrum De Zilverberk, café-bar De Stee, café-zaal Het Veehandelshuis en tot slot ook via onze eigen website: www.driebandenprinsenbeek.nl.

 

Verhinderingen van deelnemers
Eventuele verhinderingen tijdens de wedstrijddagen dienen bij inschrijving te worden opgegeven. Deelnemers mogen slechts óf de vrijdagavond óf zaterdagmiddag óf zaterdagavond geheel verhinderd zijn om deel te mogen nemen aan het toernooi. Meerdere verhinderingen of verhinderingen op zondag kunnen niet worden geaccepteerd.

 

Let op:
Verhinderingen die niet bij inschrijving worden doorgegeven zullen, met uitzondering van calamiteiten, op voorhand niet meer kunnen worden gehonoreerd.

 

Tijdstip aanwezigheid deelnemers
Spelers dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het tijdstip waarop de wedstrijd is gepland aanwezig te zijn. Zijn ze op het aangegeven wedstrijdtijdstip niet aanwezig, dan zal de te spelen partij automatisch worden beschouwd als een verliespartij ( 0 wedstrijdpunten). De tegenstander ontvangt 11 wedstrijdpunten.

 

Aantal partijen en caramboles voorronde
Alle deelnemers spelen tenminste 3 partijen in de voorronde, met een aantal caramboles gebaseerd op het behaalde moyenne in eerdere jaren van deelname met een maximum van 30 beurten. Spelers die voor de eerste keer deelnemen dienen hun gemiddelde (eventueel libregemiddelde) op te geven.

Het aantal te behalen caramboles in de voorronde voor een speler wordt gebaseerd op het maximum van 30 beurten. Het minimum aantal te behalen caramboles in de voorronde bedraagt 10 caramboles en het maximum 24 caramboles.

 

Er zal op meerdere biljarts worden gespeeld en waar mogelijk wordt er gewisseld van speeltafel.

 

Selectie spelers finaleronde
Nadat alle spelers drie partijen hebben gespeeld op vrijdagavond en zaterdag gaan 16 spelers over naar de knock-out ronde op zondag. Dit zijn de spelers met de meest behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten gaat de speler over met het in de voorronde hoogst behaalde moyenne.

 

De puntentelling is als volgt :
bij winst 10 + 1 is 11 wedstrijdpunten;
bij remise 10 wedstrijdpunten;
bij verlies wordt de Belgische telling gehanteerd.
De wedstrijdpunten volgens de Belgische telling worden berekend met 2 decimalen.

 

Aantal caramboles finaleronde
Het aantal te behalen caramboles door een speler in de knock-out ronde wordt bepaald aan de hand van zijn behaalde moyenne in de voorronde. Is dit evenwel lager dan zijn startmoyenne in de voorronde, dan geldt het startmoyenne als basis voor de berekening. De stijging van het aantal te behalen caramboles in de finale ronde na correctie voor het toegenomen aantal beurten is gelimiteerd tot 3 caramboles.
Het minimum aantal caramboles in de finaleronde is bepaald op 16 terwijl het maximum is vastgesteld op 32. Alle partijen in de finaleronde hebben een maximum van 40 beurten (met uitzondering van de finalewedstrijd).

 

Remise- en afgebroken partijen finaleronde
Indien een partij in de knock-out ronde eindigt in een remise dan wordt de partij verlengd
met 3 beurten. Het aantal te behalen caramboles in die 3 beurten wordt bepaald op basis van het moyenne uit de voorronde en afgerond naar boven. Wanneer een partij na 40 beurten niet is afgerond wordt op basis van de Belgische telling de winnaar bepaald. Is het aantal punten gelijk dan wordt gekeken naar het percentage van het in de partij behaalde moyenne t.o.v. zijn eerder bepaalde moyenne voor de finaleronde.


Bijvoorbeeld:
Speler 1 heeft een moyenne van 0.44 voor de finaleronde en scoort in de partij 0.41, dit is
93.18%.
Speler 2 heeft een moyenne van 0.60 voor de finaleronde en scoort 0.57, dit is 95.00%. In dit geval
gaat speler 2 door.

 

Voorbehoud wijzigingen door wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding kan in onderling overleg tussentijds wijzigingen doorvoeren indien dit bevorderlijk is voor het verloop van het toernooi. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 

Wij wensen iedereen, mede namens Stichting De Drie Linden, sportieve wedstrijden toe en hopen weer op een geslaagd kampioenschap!

 

De wedstrijdleiding

 

Theo Sprenkels
Peter van Houten
Rens Nuiten
Huub Meulemans

 

www.driebandenprinsenbeek.nl